Untitled Post

posted Nov 7, 2017, 5:04 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Nov 7, 2017, 5:04 PM ]
Bảo mật không còn là vấn đề quá phức tạp vì quản trị viên G Suite có thể quản lý và bảo vệ người dùng vì Google đã thiết kế các công cụ như Vault: hỗ trợ tìm kiếm với eDiscovery, nhu cầu kiểm soát và ngăn ngừa mất dữ liệu, tất cả những hỗ trợ trên giúp đảm bảo sự an tâm cho quản trị viên. Sau đây là một số kiểm soát bảo mật quan trọng mà quản trị viên có thể triển khai chỉ với vài cú nhấp chuột để kiểm soát tốt hơn về vấn đề bảo mật của tổ chức.
https://docs.google.com/document/d/1EFtxSBAm7_eS3sFDDK_XBVUy2VvY0u1AbKdyFnHH9VY/edit?usp=sharing