Ủy quyền các đặc quyền bổ sung của Gmail cho người dùng

posted Jan 10, 2018, 5:17 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Jan 10, 2018, 5:19 PM ]
Quản lý email an toàn và hiệu quả là việc rất quan trọng đối với thành công của bất kỳ tổ chức nào, tuy nhiên đó là một khối lượng nhiệm vụ rất lớn đối với quản trị viên G Suite. Nhằm giúp cho quản trị viên, Google giới thiệu ba đặc quyền Gmail mới mà quản trị viên cấp cao của G Suite có thể cấp cho người dùng mà không cần phải cung cấp cho họ quyền quản trị cấp cao: (1) Tìm kiếm nhật ký email, (2) Truy cập vào vùng cách ly quản trị, và (3) Truy cập vào vùng cách ly bị hạn chế.
https://docs.google.com/document/d/1nDoO0_NAZ8Jn28XKQIVMzrRgIsbY-HWgbt_UOtxcrjw/edit?usp=sharing