Ý tưởng trong Google Keep dễ dàng chuyển sang Google Docs

posted Mar 16, 2017, 9:32 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Mar 16, 2017, 9:33 PM ]
Ý tưởng tuyệt vời có thể đến bất ngờ. Google tạo ra
Keep để nắm bắt suy nghĩ của người dùng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu với các công cụ thông minh giúp dễ dàng quản lý các  ghi chú, ý tưởng và các công việc cần làm.
uhttps://docs.google.com/document/d/1PO7Js7P9i0e7p-ecJLbw2kOUyNvX5zQ0MmMzaUCV534/edit